EnglishGreek

Όροι Χρήσης

Ο Υπνοθεραπευτής ή Σύμβουλος Ζωής ΔΕΝ είναι γιατρός, ψυχίατρος ή ψυχολόγος ΔΕΝ κάνει διάγνωση, ΔΕΝ επεμβαίνει και ΔΕΝ συνιστά φαρμακευτικές αγωγές στους πελάτες του, με την μέθοδο της ύπνωσης βοηθά συμπληρωματικά τους πελάτες του να ξεπεράσου τυχών προβλήματα τους, διδάσκοντας τους αυτο-ύπνωση και ασκήσεις χαλάρωσης.  

Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Χρήσης προσεκτικά. Αυτοί είναι οι γενικοί Όροι που διέπουν την πρόσβασή σας και τη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου (“Site”). Αν δε συμφωνείτε μαζί τους, δε θα πρέπει να προχωρήσετε περισσότερο στο Site. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Site και / ή οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που εμφανίζονται στο Site, συμφωνείτε να είστε δεσμευμένοι από αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις.

Η παρούσα ιστοσελίδα «www.soleas.eu» αποτελεί σύστημα επικοινωνίας του  Ινστιτούτο Ψυχολογικών Ερευνών  με το κοινό μέσω του διαδικτύου.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του Περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας και εν γένει του διαδικτυακού τόπου του  Ινστιτούτο Ψυχολογικών Ερευνών αποτελεί αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας του και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, εκτός εάν υπάρχει ρητή αντίθετη ένδειξη.

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ινστιτούτο Ψυχολογικών Ερευνών.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι επωνυμίες και τα σήματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει στο διαδικτυακό τόπο του  Ινστιτούτο Ψυχολογικών Ερευνών αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα του ιδίου και ανήκουν στη βιομηχανική ιδιοκτησία του.

Οτιδήποτε εμφανίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει στο διαδικτυακό τόπο του  Ινστιτούτο Ψυχολογικών Ερευνών αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται αποκλειστικά και μόνο στη δική τους σφαίρα ευθύνης.

Μεταβολή Περιεχομένου

Οι Πληροφορίες και το Περιεχόμενο που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει στο διαδικτυακό τόπο του Ινστιτούτο Ψυχολογικών Ερευνών   υπόκεινται σε μεταβολές κατά την ελεύθερη κρίση του  Ινστιτούτο Ψυχολογικών Ερευνών, άνευ προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης του κοινού.

Περιορισμός ευθύνης Δικτύου

Το  Ινστιτούτο Ψυχολογικών Ερευνών χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του  Ινστιτούτο Ψυχολογικών Ερευνών για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού τόπου.

Το  Ινστιτούτο Ψυχολογικών Ερευνών σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη παροχή των εφαρμογών και του περιεχομένου του.

Ως εκ τούτου το Ινστιτούτο Ψυχολογικών Ερευνών  δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν άμεση ή έμμεση ζημιά, λήψη απόφασης, διενέργεια ή άλλης συναλλαγής προερχόμενη από την χρήση του Δικτυακού του τόπου.

Το  Ινστιτούτο Ψυχολογικών Ερευνών δεν ευθύνεται για όποια ζημιά (οργανική, ψυχολογική) τυχόν προέρθει από την χρήση του περιεχομένου του ιστοτοπου soleas.eu όλες οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτόν είναι καθαρά πληροφοριακές και δεν έχουν σκοπό να αντικαταστήσουν την όποια ψυχολογική, ψυχιατρική, ιατρική θεραπεία έχει δοθεί.

Οι υποχρεώσεις του κοινού

Το κοινό οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Κυπριακού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και εν γένει του διαδικτυακού τόπου του Ινστιτούτο Ψυχολογικών Ερευνών .

Newsletters – Ενημερωτικά Δελτία

Η αποστολή newsletter από το  Ινστιτούτο Ψυχολογικών Ερευνών γίνεται μόνο στους συνδρομητές που έχουν επιλέξει να λαμβάνουν newsletter και είναι απόλυτα συμβατή τεχνικά με τους κανονισμούς αποστολής αλληλογραφίας. Το  Ινστιτούτο Ψυχολογικών Ερευνών παρέχει στους συνδρομητές της υπηρεσίας Newsletter τη δυνατότητα να διαγραφούν από τη λίστα παραληπτών. Η εγγραφή και διαγραφή στο newsletter γίνεται μέσω διαδικασίας ελέγχου αυθεντικότητας της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του συνδρομητή (opt-in, opt-out).

Τα e-mail των συνδρομητών της υπηρεσίας Newsletter χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό και για κανέναν άλλο σκοπό. Όταν ένας συνδρομητής επιλέξει τη διαγραφή του από τις λίστες παραληπτών, τότε το email του διαγράφεται οριστικά.

Τα newsletters τα οποία το κοινό λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του  Ινστιτούτο Ψυχολογικών Ερευνών και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της κυπριακής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Το  Ινστιτούτο Ψυχολογικών Ερευνών  διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

Ευθύνη για το περιεχόμενο τρίτων

Το Ινστιτούτο Ψυχολογικών Ερευνών  δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση του Ινστιτούτο Ψυχολογικών Ερευνών . Προβλήματα δε που θα ανακύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους η παρούσα παραπέμπει ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και το κοινό οφείλει να απευθύνεται.

Τροποποιήσεις Όρων Χρήσης

Το Ινστιτούτο Ψυχολογικών Ερευνών  δικαιούται από καιρό σε καιρό να τροποποιεί για ορισμένο ειδικό και σπουδαίο λόγο τους παρόντες όρους ενημερώνοντας σχετικά το κοινό εγκαίρως, σε εμφανές σημείο των Ιστοσελίδων και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Χρήση των Υπηρεσιών από το κοινό μετά την κατά τα ανωτέρω ενημέρωσή του για τροποποίηση των όρων χρήσης, συνεπάγεται αποδοχή των τροποποιήσεων αυτών.

Το  Ινστιτούτο Ψυχολογικών Ερευνών δικαιούται να τροποποιεί τις παρεχόμενες Υπηρεσίες μέσω των Ιστοσελίδων ή να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία των Ιστοσελίδων για ορισμένους και ειδικούς λόγους και όταν το θεωρεί αναγκαίο ή συνετό.

Αποζημίωση

Ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του Δικτυακού τόπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του χρήστη, αναλαμβάνει ο χρήστης την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει το Δικτυακό τόπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Κυπριακού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Αρμόδιο δικαστήριο για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας.

Εφαρμογή εξυπηρέτησης πελατών

Το Ινστιτούτο Ψυχολογικών Ερευνών παρέχει δωρεάν την υπηρεσία ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πελατών.

Μη ενήμερο υλικό

Στον δικτυακό τόπο (site) του  Ινστιτούτο Ψυχολογικών Ερευνών δύναται να υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία τα οποία σήμερα να μην ισχύουν όπως για παράδειγμα δελτία τύπου ή απαντήσεις στο σύστημα εξυπηρέτησης πελατών.

Ορισμοί
Πληροφορίες & Περιεχόμενο

Σημαίνει δεδομένα, πληροφορίες, υλικό και περιεχόμενο, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε κείμενα, εικόνες φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα, λογισμικό, βίντεο, μουσική, ήχο και γραφικές απεικονίσεις.

Λειτουργικές Δυνατότητες

Σημαίνει τις υπηρεσίες που προσφέρονται από ή μέσω του Site.

Όροι χρήσης

Σημαίνει το συμβόλαιο ανάμεσα στο Ινστιτούτο Ψυχολογικών Ερευνών  και σ’ εσάς που περιλαμβάνει αυτούς τους Όρους Χρήσης.

Ινστιτούτο Ψυχολογικών Ερευνών

Σημαίνει το Ινστιτούτο Ψυχολογικών Ερευνών, του οποίου η έδρα βρίσκεται στη διεύθυνση Τ.Θ.  12680  Τ.Κ. 2251 Λευκωσια Κυπρος.

Κοινό

Σημαίνει εσάς, τον επισκέπτη του Site/Χρήστη που συμμετάσχετε σε αυτούς τους Όρους χρήσης (και το “εσάς / σας / χρήστης” θα ερμηνεύονται ανάλογα).